Kotkongen

Kotkongen 2019

Kotkongen ble arrangert 21-22. juni 2019.

Følgende stilte lag:

Totalt 22 deltakere

Resultatliste

Resultat 2019: Oppdatert kl 18:09 22. juni.
Under hver art står antall av hver art, den lengste og antall poeng dette har gitt til laget.

Poeng

Lag

Gjedde

Tryte

Ørret

8

Team Baltic

4 - 81 cm

3

6 - 35 cm

3

2 - 52 cm

2

4

Nappesuppe

1 - 47 cm

1

4 - 28 cm

1

4 - 42 cm

2

3

Team Djupedal

3 - 70 cm

1

2 - 21 cm

1

2 - 26 cm

1

2

Team Hitterdal

 

 

1 – 16 cm

1

2 – 33 cm

1

1

Team Toralf

 

 

 

 

2 - 24 cm

1